smartee.cz

Testy profesní orientace. Co máme k dispozici?

Kateřina Málková, zakladatelka Smartee ČR
kariérový kouč a trenér
17. ledna 2022
doba čtení 13 minut
Na jedné z konzultací můj patnáctiletý klient mi položil otázku, která možná v jiné podobě zní v hlavách mnoha teenagerů, kteří přemýšlí o svém profesním směřování.

Zajímají mne různé osobnostní testy, podle nich jsem flegmatik. Jaká povolání jsou nejlepší pro flegmatiky?" - zeptal se mne na konci kurzu „Správná střední".

Přiznám se, že v první chvíli mne tato otázka zaskočila, nedokázala jsem na ni odpovědět hned, a budu zcela upřímná, ani jsem se nepokoušela začít spojovat konkrétní povolání s uvedeným psychotypem. Stejně jako nikdy nedokážu říci, zda pro Raky jsou vhodná kreativní povolání, a Vodnáři by se měli porozhlédnout po IT oborech, byť na trhu narazíte i na tento typ „kariérového" poradenství.

Na trhu existuje mnoho testů a diagnostických nástrojů, jejichž výsledkem je zařazení člověka do určité kategorie (nebo kategorií). Mohou to být oblasti talentů, nebo kategorie silných stránek, psychotypy, archetypy, persony, charakterové rysy, motivační faktory apod. Když se na testy podíváme z pohledu těch, kdo je vyplňuje, všechny tyto nástroje v zásadě vznikly ze dvou důvodů:

  • Člověk má přirozenou touhu po sebepoznání. V období dospívání otázky „Jaký jsem? V čem jsou moje silné stránky? V čem vynikám? Na co se hodím?" jsou velmi aktuální, protože pomáhají formovat sebehodnocení.
  • Každý z nás se snaží zjednodušit složitá a komplexní rozhodnutí, obzvlášť ta, která mají seriózní dopady na život. Zdařilý výběr střední školy nebo vysokoškolského oboru může odstartovat zajímavou kariéru.
Anebo naopak, již v dospělosti se můžeme pomyslně vracet do okamžiku výběru střední nebo vysoké školy, myslet si, že „kdybychom tehdy si bývali vybrali jinak…".
Například v jedné odborné diskuzi jsem nedávno zahlédla velmi častou příčinu, proč mnozí přichází do kariérového poradenství ve snaze najít sebe sama a zároveň pomoci dětem neopakovat naše chyby: "...vzhledem k výbornému prospěchu a tomu, že jsem věřila ostatním víc než sama sobě, tak jsem zvolila jinou (než jsem chtěla) školu. Následovalo spoustu let, kdy jsem se plácala sem a tam, protože jsem prostě nemohla "najít sama sebe" pracovně. Věřím, že kdybych měla tenkrát pomoc a podporu a někoho, kdo by se mnou otevřel moje silné stránky, že by se rozhodnutí, kam jít na střední školu úplně lišilo"

To je také jeden z hlavních důvodů, proč používáme diagnostické nástroje (a také proč vznikají další a další) – neudělat (osudovou) chybu, dozvědět se o člověku co nejvíc, nepřehlédnout podstatné informace (o vlastním dítěti), poradit dobře (aby vám za 10 let nikdo nevyčetl, že „kdyby..."), i když máte k dispozici málo času, hovoříte s teenagerem, který možná nepatří k nejvýřečnějším, a často také jednoduše nevíte kde začít.
Interaktivní pracovní sešit (76 str.)
pro žáky 8. a 9. tříd ve formátu pdf,
který nemusíte tisknout
Výběr střední školy a budoucího povolání nemusí být nuda.
Jaké nástroje a testy máme k dispozici? Co můžete vyzkoušet?

Pedagogicko-psychologické poradny

Můžete se objednat na psychologické vyšetření k volbě povolání u pedagogicko-psychologických poraden. Vyšetření probíhá formou testování, které bez přerušení trvá 3,5 - 4 hodiny, na nějž by měla navázat osobní konzultace k výsledkům. Pedagogicko-psychologická poradna Vám rovněž poskytne písemné výsledky. Podrobněji o této poradenské službě můžete přečíst například na stránkách ostravské PPP, nebo vyhledat na stránkách PPP, pod kterou spadáte. Tato služba je poskytována zdarma. Můžete ji využít jak pro výběr střední, tak i vysoké školy. Nabídku od PPP Vám může zprostředkovat Vaše základní škola, případně gymnázium. Názory a zkušenosti (hodnocení výsledků) jsem slyšela různé – od spokojenosti, protože se potvrdily předběžné domněnky, někteří se o sobě dozvěděli to, co si neuvědomovali (např., že mají potenciál studovat VŠ), nebo, že mají nadání v oblasti, které považovali za samozřejmost, až po absolutní nespokojenost se „zastaralými" metodami nebo nesmyslnými návrhy oborů. Je důležité si uvědomovat, že PPP uvádí, že toto vyšetření může být pouze doplňkem k rozhovorům, sebepoznávacím aktivitám, návštěvám škol, ke zkoumání oborů a profesí. A přesto, že služba se nazývá „vyšetření", dostanete doporučení, od kterého se můžete odrazit, nikoli přesnou diagnózu.

Informační a poradenská střediska (IPS) na Úřadech práce

Další možností je obrátit se na Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání na Úřadě práce, kde Vám nabídnou test podle Hollanda a poskytnou informace k oborům a školám. Tento test vyplňují deváťáci na plánovaných návštěvách Úřadu práce, které organizují základní školy. Testy nejsou přesnou diagnostickou metodou, slouží spíše jako podnět pro další uvažování a ukazují pouze jednu z mnoha hran (oblastí informací), které potřebujeme si zvážit, když se rozhodujeme o dalším studijním směřování. Na stránkách úřadu práce můžete listovat v katalogu škol a oborů, bohužel bez odkazu na stránky konkrétních škol.

Profitest v katalogu škol Infoabsolvent.cz

Pokud nevíte kde začít s výběrem školy a prozatím nechcete nic platit, nebo trávit v poradnách spoustu času, začněte Profitestem na stránkách Infoabsolvent.cz. Výhodou tohoto testu není jen to, že je zdarma, ale že provede teenagera otázkami, které je důležité si zodpovědět při rozhodování, pomůže pojmenovat vlastnosti a schopnosti, které se dají využít v dalším studiu a zorientovat se ve velkém množství oborů. Jako každý jiný test vám poskytne vodítko, konečné rozhodnutí zůstane na vás.

Testy společnosti COMDI

Robustnější testování založené na vědeckých základech Vám může nabídnout společnost COMDI. Na jejích stránkách najdete testy pro žáky základních škol, ale také pro žáky odborných středních škol nebo studenty gymnázií. Připravte se na 20 testů s cca 500 otázkami, na které budete potřebovat přibližně 2 hodiny času. Testování na webu je zdarma, ale vyhodnocení výsledků je zpoplatněno. Na stránkách Comdi můžete prohlédnout vzorové výstupy testu. Možná pro Vás nebude úplně snadné tyto výsledky interpretovat. Společnost nabízí profesní testy také i pro dospělé.

Test EMIERO

Často využívaným nástrojem mezi školními kariérovými poradci jsou testy Emiero, které se opírají o typologii osobnosti Carla Junga a metodiku MBTI. Na těchto stránkách můžete vyplnit kompletní test (60 otázek) nebo rychlý test (20 otázek). Tento test je zcela zdarma, pro zobrazení výsledků musíte zadat svůj e-mail. Ve výsledku se dozvíte svůj typ osobnosti podle MBTI, jeho stručný popis a také příklady vhodných a nevhodných povolání, které pochopitelně berte s určitou rezervou.

V tomto případě se jedná o osobnostní test, jejichž smyslem je uvědomit si svoje silné a slabé měkké dovednosti (soft skills), které jsou neméně důležité (a v mnoha případech dokonce rozhodující) pro úspěšnou profesní seberealizaci a kariérní rozvoj. Jak řekla v jednom rozhovoru HRD (HR director) jednoho velkého holdingu: „Málokdy se stává, že společnost se rozloučí třeba s finančním ředitelem, protože ten nerozumí svému „řemeslu". Obvykle se to děje kvůli osobnostním neshodám, slabším soft skills." Ale vraťme se k tomuto testu.

Testy Emerio mohou být lehkým začátkem (jeho vyplnění trvá cca 15 minut) a odrazovým můstkem, který Vám poskytne pár užitečných tipů. Mějte ovšem na paměti, že to nástroj profesionální a diagnostický.

Gallup CliftonStrenght

V poslední době nabírá na popularitě test a metodika Gallup CliftonStrenght, která vychází z filozofie silných stránek. O tom je napsáno hodně knih, se silnými stránkami je spojená populární teorie „flow" a tento test a metodika jsou snad jediné, které ve světě mají obrovský ohlas a velkou bázi „otestovaných" klientů. Tento test je vhodný spíše pro středoškoláky a dospělé. Dávám odkaz na stránky v angličtině, ale v České republice bez problémů vyhledáte konzultanty, které Vám nabídnout možnost absolvování testu společně s konzultací k výsledkům. Při výběru poradce dbejte na jeho zaměření, zkušenosti práce s teenagery a také zda má přehled ve vzdělávacím systému a povědomí o různých povoláních.

Aplikace RegioAdvisor

Nakonec posledním testem, s kterým mám také osobní zkušenost, je aplikace ostravské společnosti RegioAdvisor. Za velmi rozumný poplatek si můžete aktivovat licenci na 48 hodin. Metodika testu RegioAdvisoru je založená na teorii mnohočetné inteligence Howarda Gardnera. Aplikace má velmi přívětivé grafické zpracování. Vyplnění testu trvá přibližně 30-40 minut, což pro mladší teenagery (12 – 14 let) je obzvlášť příjemné. Test Vás provede různými otázkami, budete vystavení potřebě vybírat, upřednostňovat některé činnosti, přiměje se zamyslet nejen nad Vašimi talenty a silnými stránkami, ale také nad tím, co pro Vás je (nebo bude) v práci důležité – týmová spolupráce nebo třeba nadstandardní odměny. Hlavním cílem této aplikace je odhalit Vaše talenty a začít je spojovat se studijními oblastmi, v kterých se Vám může zcela přirozeně dařit. Zároveň aplikace sice v omezené formě „učí" spojovat výběr školy, oboru a povolání s představami o budoucím profesním životě. Na konci testování nezapomeňte si poslat výsledky ve stručné a úplné podobě e-mailem. Na stránkách se dočtete, že aplikace je vhodná pro žáky základních škol, studenty středních škol a dospělé, ale spíš bych se přikláněla k prvním dvěma skupinám. Určitě bych také doporučovala k výsledkům testu vždy využít alespoň jednu konzultaci odborníka – kariérového poradce.

Poslední doporučení ovšem platí pro jakékoli (samo)testování.
Hledáte cestu, jak podpořit svoje dítě v jeho první důležité volbě?
Tyto publikace a kurz Vám s tím zaručeně pomohou
E-book (pdf, 22 str.) Vám pomůže podívat se na výběr střední školy očima dítěte a uvidět, v čem se přístup dětí liší od přístupu dospělých. Dokážete více porozumět svému dítěti a díky připraveným otázkám začít se s ním/ní bavit o výběru střední. Najdete v něm informace o novinkách v přijímacím řízení pro rok 2024, odkaz na katalog středních škol a radu, jak se v něm orientovat, důležité termíny přijímačkového roku a doporučení k návštěvám veletrhů.
Interaktivní pracovní sešit-trénink pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (76 str., pdf). Krok za krokem provede teenagera procesem sebepoznání, pomůže pojmenovat talenty a silné stránky nejen v rámci školních předmětů, naučí vybírat povolání ve světě, který se neustále mění.
Pomohl už více než 3000 žákům. Sešit využívají ve výuce téměř 500 základních škol.

13-dílný online kurz pro žáky 8. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií v kombinací s individuálním poradenstvím. K výběru střední školy se můžete připravovat postupně a s předstihem. Díky kurzu se Váš teenager naučí rozumět sobě, dokáže se zorientovat ve velké nabídce oborů a škol, stanovit si kritéria výběru a nahlédne do své dospělé budoucnosti nejen z profesního úhlu pohledu. Kurz a osobní konzultace podpoří jeho nebo její sebevědomí a sebedůvěru, naučí stanovovat si cíle a podpoří vnitřní motivaci.