Moje budoucnost,
Moje volba

Projektový den pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty gymnázií (4 x 45 min., celkem 180 min. )
(s výjimkou speciálních a praktických škol)
Metodika projektového dne
Metodika k zážitkovému tréninkovému programu s prvky mindfulness, růstového myšlení a pozitivní zodpovědnosti. V průběhu programu žáci diskutují nad zadaným tématem, pracují na mini projektech, plní individuální úkoly. Program se skládá ze 4 navazujících na sebe modulů, které obsahují celkem 10 aktivit a tvoří ucelený trénink. Aktivuje zájem žáků o výběr povolání a otevírá důležitá témata, na která můžete navázat dalšími aktivitami, testováním předpokladů, návštěvami firem a veletrhů a diskuzemi s odborníky. Projektový den žáky baví a zároveň systémově učí návyků kariérního rozhodování, ukazuje jím podstatu výběru ve světě, který se neustále mění.
 • >2200

  žáků 8. a 9. tříd základních škol se již zúčastnilo tohoto programu od roku 2021
 • 50

  základních škol po celé České republice, velkých i malých, ve městech a na venkově
 • 90

  tříd od 15 až do 30 žáků, včetně 5 romských v Brně, Děčíně a Obrnicích
 • 360

  odučených hodin v reálném prostředí základních škol někdy i ve dvou směnách, dopoledne a odpoledne

Zajímavý program bez poučování

Projektový den se skládá ze čtyř modulů. Každý modul odpovídá jedné vyučovací hodině (45 min.). Témata v jednotlivých modulech na sebe navazují a pomáhají dětem nejen pochopit principy výběru povolání, vyzkoušet si výběr nanečisto, ale zároveň je motivují zaujmout aktivnější životní pozici.
1. Práce vs. koníček
Co lidé očekávají od práce? A proč chodí do práce, která je nebaví? Jaký vliv mají očekávání od střední školy na to, jakou školu si nakonec vybíráme? A proč umíme vybírat koníčky, ale neumíme si vybírat povolání? Tyto otázky si položíme v první hodině.
2. Úspěšný člověk
Druhá hodina otevře diskuzi o tom, jaký člověk je úspěšný? Co je úspěch - peníze nebo spokojenost? Je vůbec potřeba si vybrat? A proč si štěstí za peníze nekoupíš? Jak naše představy o úspěšnosti zkreslují sociální stereotypy?
3. Mohu a chci
Proč se říká, že rozhodnutí jsou důležitější než naše schopnosti? Jak poznat, že se hodíme na povolání, které si vybíráme? A proč se toto povolání hodí nám? A jak se vyznat v povoláních budoucnosti? Je opravdu důležité v práci dělit to, co baví? A jak najít takovou práci? Třetí hodina nabídne výběr nanečisto.
4. Zodpovědná volba
Co napáchá strach udělat chybu? Co odlišuje opravdu úspěšné a spokojené lidi? A co znamená skutečná zodpovědnost? Na příkladu příběhu s nečekaným koncem navrhneme algoritmus správné volby, kterým se budeme řídit nejen při výběru povolání.

Obsah metodiky

Metodika se dodává v elektronické podobě ve formátu pdf (154 str., což je cca 300 str. knižního formátu) a obsahuje velké množství odkazů uvnitř metodiky a na extérní zdroje. Součástí metodiky jsou hotové prezentace ve formátu pdf, PowerPoint a LibreOffice a video.
Metodika nemá časové omezení. Můžete pořádat projektové dny pro Vaše žáky každý rok bez vazby na extérní lektory a bez dalších finančních výdajů.

Metodiku lze hradit ze šablon OP JAK , šablona 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
" Typickými výdaji, s ohledem na typy šablon, jsou např. výdaje na didaktické pomůcky, IT, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení, koordinaci a administraci projektu, náklady na archivaci apod."

I. Podrobný scénář a metodologie projektového dne
 • Příprava k projektovému dni. Postoj učitele jako kouče.
 • Materiály k programu pro žáky, odkazy pro nákup materiálů
 • Varianty programu s akcentem na různé aspekty volby (4 vyuč. hod., 3 vyuč. hod., 2 hod., workshop pro žáky a rodiče)
 • Podrobný popis průběhu projektového dne. Scénář a metodologie.
 • Minutovník pro učitele. Přesný scénář projektového dne včetně slov pedagoga a načasování uvnitř každé vyučovací hodiny.
 • Pracovní list pro žáky
Tato část Vám pomůže snadno se připravit na projektový den pro Vaše žáky a uskutečnit ho bez nutnosti absolvovat složitá školení.
II. 5 metodologických příloh
 1. Etapy osobnostního sebeurčení teenagerů. Načasování aktivit kariérového poradenství v průběhu školní docházky.
 2. Aktivita "Úspěšný člověk" (rozšířené vysvětlení k 2. hodině)
 3. Blok "Mohu - Chci - Potřebují", neboli "Co? - Proč? - Kde?" (3. hod.)
 4. "Povolání budoucnosti" (3. hod., anebo samostatné doplňkové téma) s příklady a podrobnými popisy různých povolání budoucností
 5. Pozitivní zodpovědnost, mindfulness a růstové myšlení (4. hodina)
Tyto přílohy Vám poskytnou nejen podrobnější informace k metodologii každé vyučovací hodiny, ale zároveň nabídnou důležitá teoretická východiska pro organizaci kariérového poradenství a vzdělávání ve Vaší škole.
III. Varianty navazujících aktivit pro další práci se žáky
 • skupinová hra "Robinzoniáda" seznámí s velkým množstvím povolání, ukáže jak vznikají, v čem je jejich smysl, pomůže se vyznat v pojmech pracovní náplň, pracovní pomůcky, rekvalifikace,
 • aktivita "Kontrolní seznam otázek" pomůže žákům otestovat, nakolik jejich výběr školy je promýšlený a jaké informace jim chybí,
 • aktivita "Celý můj život" naučí reflexi minulých zkušeností a souvislostem mezi úspěšností, schopnostmi a podporou okolí (může být zadána jako domácí úkol po projektovém dni),
 • aktivita "Až na vrcholky hor" spojí významné životní události s prožívanými emocemi a podpoří v rozvoji emoční inteligence,
 • aktivita "Co je pro mne životní úspěch" prohloubí sebereflexi po projektovém dni, spojí s tématem životních hodnot a může sloužit jako příprava ke slohové práci "Moje úspěšná profesní budoucnost",
 • autorský projekt "Výroba jogurtu" seznámí žáky s tím, jak vznikají povolání, k čemu slouží, zároveň rozvijí podnikavost, kreativitu a asociativní myšlení důležité pro spojování svých vlastností s různými profesními možnostmi,
 • jednoduché mindfullness praktiky na každý den, praktiky pro rozvoj růstového myšlení nebo aktivity na zvládání stresu, které mohou využít všichni pedagogové ve svých hodinách.
IV. Kompletní prezentace pro promítání, animované video a šablona pracovního listu
Součástí metodiky je připravená prezentace ve třech formátech, které se nejčastěji používají ve školách: PowerPoint, Libre Office a pdf.

Ke stažení je připravené aktivizující animované video k modulu 1, nemusíte využívat youtube a čekat na to, až se přehrají všechny reklamy.

Kromě pracovního listu k projektovému dni v metodických přílohách najdete také pracovní listy k dalším aktivitám.

Kateřina Málková, smartee.cz
K vytvoření metodiky přispěla komunikace s více jak 1000 učiteli na mých seminářích a webinářích, spolupráce ve školách s téměř 2000 žáky, spolupráce s různými organizacemi a odborníky na kariérové poradenství v roli lektorky (Národní pedagogický institut, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, VIM Brno, CCV Pardubice, Hospodářská komora Jihočeského kraje, Educa Liberec aj. ). Přednášela jsem na konferencích kariérového poradenství v Hradci Králové (2018), v Seči u Pardubic (2023) a na mezinárodní konferenci IAEVG v Bratislavě (2019) jsem poprvé prezentovala svůj pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání". S dětmi a jejich rodiči spolupracuji také v individuálním poradenství, pomáhám s výběrem střední nebo vysoké školy, s přestupem na jinou střední nebo se zvýšením motivace.
Ing. Kateřina Málková
autorka metodiky
zakladatelka Smartee.cz
Metodika projektového dne "Moje budoucnost, moje volba" (POUZE PRO ŠKOLY)
součástí nabídky:
 • kompletní metodika v elektronické podobě ve formátu pdf (154 str.)
 • prezentace ve formátu PowerPoint, LibreOffice a PDF
 • video k 1. hodině
 • časově neomezená licence k provedení projektového dne v jedné škole
Lze hradit ze šablon OP JAK pro ZŠ
3900
14900

Časté otázky

Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
Close
Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
Ujišťuji Vás, že odeslání dotazů ke kurzu neznamená udělení souhlasu se zasíláním reklamních sdělení!