Online vzdělávání pro kariérové poradce

Akreditace vzdělávací instituce MSMT-21420/2021-5

Webináře naživo
Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu
Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou nabízí mnoho individuálních a skupinových aktivit.

7., 14. a 28. května 2024, 3 x 15:00 - 16:30
Možnost registrace na jednotlivé dny (bez akreditace)


Ing. Kateřina Málková
AKREDITOVANÝ WEBINÁŘ 3 díly x 90 MIN., KOMPLETNÍ PREZENTACE (80 str.)

Záznamy a metodiky
Metodika projektového dne "Moje budoucnost, moje volba"
4-hodinový osobnostně rozvojový program na téma volby povolání pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty gymnázií.
Tento projektový den není pouhou sbírkou aktivit, ale pečlivě připraveným a ověřeným v praxi osobnostně rozvojovým programem, který v českém prostředí nemá alternativu. Metodika byla vytvořena na základě zkušeností z projektových dnů organizovaných pro téměř 2000 žáků.
3900
14900
Koučovací nástroje v praxi kariérového poradce (distanční kurz, 2,5 vyučovací hod., 120 min.)
Koučovací techniky mohou pomoci rozmluvit mlčenlivého žáka, podpoří iniciativu u nerozhodných, pomohou pochopit, co se ve skutečnosti skrývá za nerealistickým výběrem některých dětí. Výhodou koučovacích technik je tzv. zmocňování (empowerment), předání žákům zodpovědnosti za jejich rozhodování a zároveň podpora víry ve vlastní úsudek a motivace k aktivnímu jednání.
Na webináři Vám nabídnu několik praktických koučovacích metod a aktivit určených pro výběr povolání přímo pro teenagery. Najdete v něm také strukturu vedení poradenského setkání.

ZÁZNAM WEBINÁŘE 120 MIN., KOMPLETNÍ PREZENTACE S POPISEM AKTIVIT (46 str.), OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ (po shlédnutí a vyplnění dotazníku)
Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (distanční kurz, 9 vyučovací hod., 400 min.)
Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou součástí praktických individuálních a skupinových úkolů.

Dostupný k objednání pouze do 15. dubna

ZÁZNAM WEBINÁŘE 4 díly, 400 MIN., KOMPLETNÍ PREZENTACE, METODIKA A DALŠÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ, OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ (po shlédnutí a vyplnění dotazníku)

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin. A již 8. rokem se věnuji individuálnímu kariérovému poradenství, spolupracuji s žáky 8. a 9. tříd a středoškoláky.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz
 • Líbila se mi prezentace "Orientace na trhu práce". Pohled na volbu profesní orientace z širšího úhlu pohledu. Jako užitečné shledávám informace o tom, jak pracovat s žáky, tipy na aktivity a také různé praktické odkazy.
  ZŠ Brno, Slovanské nám. 2
  webinář "Orientace na trhu práce"
 • Dobrý den, také děkuji a hodnotím velikou spoustu informací a nepřetržitý projev. Každý den učím on-line a po každé hodině mě bolí v krku, ale vy jste byla úžasná a překvapovala mě frekvence slov. Já jsem také rychlík a toto tempo mi vyhovovalo a neměla jsem ani chvilku, abych se nudila. Super, děkuji
  4. Základní škola Kolín
  webinář "Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu."
 • Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 4
  k několika absolvovaným webinářům
 • Tento kurz bych doporučila ze dvou důvodů. Prvním je velmi příjemné a zároveň erudované vystupování paní lektorky, druhým důvodem je, že si zájemci odnesou nejen spoustu praktických rad, ale získají jiný náhled na celou problematiku kariérového poradenství, na jeho cíl, dostanou propojené informace, jak je možné se efektivně k tomuto cíli dostat. Já se budu chtít k paní lektorce určitě přihlásit na další webinář, ale zřejmě až v příštím školním roce.
  Základní škola Český Krumlov
  3-dílný webinář "Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu"
 • Kurz je praktický, přínosný. Netočí se kolem teoretické "omáčky", ale přináší příklady, metody, cesty jak s tím pracovat.
  Střední škola logistická Dalovice
  3-dílný webinář "Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu"
 • Seminář nebyl založen jen na teoretických informacích, ale často vycházel z praxe. Byla nabídnuto velké množství aktivit využitelných v praxi.
  Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
  3-dílný webinář "Orientace na trhu práce"
 • Myslím, že náplň seminářů byla obsahově velice bohatá a rozmanitá a zůstalo-li něco nezodpovězeno, pak to určitě bude součástí jiného semináře.
  ZŠ Václava Havla v Kralupech
  3-dílný webinář "Orientace na trhu práce"
 • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
  3-dílný webináře "Orientace na trhu práce", "Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu", "Metody mapování kompetencí žáků"