Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu

Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou. Účastníci vyzkouší získávané informace přímo na webináři v individuálních a skupinových aktivitách.
Distanční kurz z roku 2024, 8 vyučovacích hod. (360 min.)
Po shlédnutí a vyplnění dotazníku zpětné vazby bude vystaveno osvědčení o absolvování distančního kurzu (8 vyučovacích hod.).
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
Orientace na trhu práce (webinář)
Ing. Kateřina Málková

00:00 Úvodní představení, struktura webinářů, jeho cíle
07:30 Robert White a pojem „kompetence" jako adaptační schopnost jednotlivce
10:14 Kompetenční přístup v managementu a personalistice. David McClelland
12:14 Funkční přístup k náboru zaměstnanců vs. přístup orientovaný na člověka
16:17 Limity diagnostických metod při výběru zaměstnanců, příklad z praxe
21:20 Vznik behaviorálních metod výběru zaměstnanců, skill-based přístup a skutečný potenciál člověka
24:16 Výhody kompetenčního přístupu pro jednotlivce
26:26 Pojmy kvalifikace vs. kompetence. Proč je důležité je rozlišovat
37:53 Informační zdroje pro kariérové poradce
39:52 Úrovně kompetentnosti. Vlastnosti kompetencí
48:00 Typologie kompetencí. Přenositelné kompetence jako klíč ke změně oboru a kariérnímu růstu
56:00 Modely mapování kompetencí používané v HR. Motivace jako kompetence. Příklad kompetence bez motivace
01:02:41 Aktivita „Výběr povolání" s kartami Jobbkort
01:19:43 Další varianty práce s kartami Jobbkort, práce ve třídě, doplňující podmínky výběru
01:23:00 Storytelling v mapování kompetencí. Využití ChatGPT pro tvorbu úkolů pro žáky
01:31:58 Používání testů pro pojmenování vlastností a dovedností. Test Emiero, test COMDI. Příklad Honzy.
01:36:30 Pojmenování přenositelných kompetencí. Práce s Centrální databázi kompetencí
01:38:31 Proč povolání není podstatné jméno
01:42:50 Mapování talentů pomocí karet mnohočetné inteligence
01:53:56 Proč je důležité si všímat drobných úspěchů
01:55:32 Silné stránky vs. kompetence. Princip silných stránek v kariéře
02:00:26 Mapování kompetencí na časové ose
02:04:09 Zázračná otázka při zkoumání koníčků a zájmů
02:06:58 Princip opakování při mapování kompetencí a silných stránek

 • Tento kurz bych doporučila ze dvou důvodů. Prvním je velmi příjemné a zároveň erudované vystupování paní lektorky, druhým důvodem je, že si zájemci odnesou nejen spoustu praktických rad, ale získají jiný náhled na celou problematiku kariérového poradenství, na jeho cíl, dostanou propojené informace, jak je možné se efektivně k tomuto cíli dostat. Já se budu chtít k paní lektorce určitě přihlásit na další webinář, ale zřejmě až v příštím školním roce.
  kariérová poradkyně
  Základní škola Český Krumlov
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
  Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
  kariérová poradkyně
  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
  jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů
 • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
  kariérová poradkyně
  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Myslím, že náplň seminářů byla obsahově velice bohatá a rozmanitá a zůstalo-li něco nezodpovězeno, pak to určitě bude součástí jiného semináře. Oceňuji získání nových informací, srozumitelný výklad, zajímavé informace o trhu práce dnes a v budoucnu. Vaše webináře se mi moc líbí pro svoji názornost, konkrétnost, zpracování i příklady z praxe.
  kariérová poradkyně
  SOŠ veterinární Hradec Králové
Distanční kurz "Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu" (360 min.)
součástí nabídky je:
- přístup k záznamům (360 min. /8 vyuč. hod.) na dobu 12 měsíců
- kompletní prezentace ke stažení v rozsahu > 100 str.
- příručka "Životopis, který prodává" (pdf)
- osvědčení o absolvování v elektronické podobě po vyplnění dotazníku
- Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
1600
3200

O lektorce

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.