"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.

Webináře pro školní
kariérové poradce

Témata do hodin volby povolání a příklady aktivit
Praktické spojení kariérových teorií a školní praxe
Zkušenosti praktikujících poradců a metodiků
K webinářům získáte kompletní prezentaci, přístup k záznamům na dobu 1 měsíce a osvědčení o absolvování
pro výchovné a kariérové poradce, vyučující volbu povolání, třídní učitelé a vedení škol
Pro registraci kliknutím na růžové tlačítko vedle medailonku lektorky vložíte jednotlivé webináře do košíku. Kliknutím na košík doplňte fakturační údaje školy, informaci o účastnících a objednávku odešlete.
7.12.2021 - Jak pojmenovat talenty žáků. Mapování kompetencí - základ pro výběr povolání a plánování profesního rozvoje. Ukázky zážitkových metod
Při výběru povolání a odborného vzdělání se děti a rodiče často soustřeďují na povolání, a profese, kvalitu škol, perspektivy pracovního uplatnění a maturity. Tyto faktory bychom rozhodně neměli podceňovat. Přesto v současné době, kdy se díky technologiím náplň jednotlivých pracovních pozic může velmi rychle měnit, hlavní pozornost při výběru budoucího profesního směru potřebujeme soustřeďovat na kompetence. Kompetence, které žák má již dnes, který získá odborným vzděláním a které potřebuje rozvíjet mimo školu, aby jeho nebo její vstup na trh práce byl hladký a profesní rozvoj kromě hmotných statků přinášel uspokojení a motivoval se rozvíjet dál.

Na tomto webináři se dozvíte:
 • co jsou to kompetence a jak souvisí se silnými stránkami a výběrem povolání,
 • jaké druhy kompetencí rozlišujeme a k čemu to rozdělení slouží,
 • společně se zamyslíme nad tím, jaké kompetence můžeme rozvíjet u dětí ve škole, abychom podpořili jejich schopnost řídit si svoji profesní cestu uvědoměle po celý život,
 • k čemu slouží Portfolio žáků, kdy ho zakládat, co by mohlo obsahovat a proč je užitečné.
 • odnesete si několik kreativních technik, které Vašim žákům pomohou zmapovat kompetence a porovnávat tato zjištění s obory, o kterých se rozhodují,
 • a informace o dalších vhodných pomůckách, metodách a aktivitách.

Tímto webinářem Vás provede zkušená lektorka a kariérová poradkyně, která vše, o čem bude mluvit, čerpá ze své předchozí praxe kariérové poradkyně na gymnáziu, současné praxe kariérové poradkyně na základní škole, metodičky kariérového poradenství v JCMM.

Účastníci získají prezentaci a odkazy na související pomůcky a informační zdroje.
Úterý 7. prosince 2021
14:30 - 16:30
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
kariérová poradkyně na ZŠ Smíškova, Tišnov
oborná expertka iKAP JMK II v JCMM
držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
za systémové zavedení kariérového poradenství na Gymnáziu Tišnov
spoluautorka publikace Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce
Webinář proběhne na platformě Zoom
Cena webináře 650 Kč (nejsem plátce DPH)
Pro přidání k objednávce klikněte na tlačítko. Dokončit a odeslat objednávku můžete kliknutím na košík a doplněním fakturačních údajů.
14.12.2021 - Spolupráce kariérového poradce s rodiči. Rady a zkušenosti z praxe
Základním kamenem pro úspěšnou volbu povolání je podpora, kterou žákovi poskytuje jeho rodina. Spolupráce s rodiči je také specifikem kariérového poradenství poskytovaného žákům základních škol. Na střední škole účast rodičů v kariérním rozhodování studentů rovněž není zanedbatelná.

Školní kariérový poradce ve své poradenské praxi potřebuje získat důvěru nejen žáků, ale také rodičů, umět s nimi navázat konstruktivní dialog, vědět, jaké informace poskytnout a jak, jak reagovat na různé nestandardní situace.

Na tomto webináři
 • podrobněji rozebereme vliv rodiny jako sociálního faktoru na volbu žáků,
 • podíváme se na to, jakou roli obvykle hraje každý z rodičů,
 • pomocí praktické aktivity si uvědomíme rozdíly ve vnímání a hodnotách u různých generací. Tuto aktivitu budete moci využít pro společný workshop s rodiči a dětmi,
 • budeme sdílet zkušenosti z řešení různých situací s rodiči žáků,
 • seznámíte se s publikací "Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání",
 • získáte námět na seminář nebo webinář pro rodiče na téma "Jak podpořit teenagera ve výběru povolání".

Účastníci získají prezentaci a odkazy na související pomůcky a informační zdroje.
Úterý 14. prosince 2021
14:30 - 16:30
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
kariérová poradkyně na ZŠ Smíškova, Tišnov
oborná expertka iKAP JMK II v JCMM
držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
za systémové zavedení kariérového poradenství na Gymnáziu Tišnov
spoluautorka publikace Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce
Webinář proběhne na platformě Zoom
Cena webináře 650 Kč (nejsem plátce DPH)
Pro přidání k objednávce klikněte na tlačítko. Dokončit a odeslat objednávku můžete kliknutím na košík a doplněním fakturačních údajů.
S touto lektorkou jsem se opakovaně setkala v rámci projektu I-KAP I, kde byla Vámi nyní nabízená témata náplní několika částí modulu. Webináře vřele doporučuji všem kariérovým poradcům.
Mgr. Iva Šnoplová, výchovný poradce, ZŠ Školní 1000, Nové Město nad Metují
Ing. Kateřina Málková, pořadatel a lektorka
Tématu kariérního poradenství se věnuji od roku 2016. Ve své praxi zúročuji své původní vzdělání v oblasti finančního managementu a řízení firem, hospodářské politiky a správy a diplomacie, profesní zkušenosti v letech 1998 – 2016 jako jednatelky soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorky technologických start-upů a ředitelky pro rozvoj IT společnosti. V kariérovém vzdělávání mládeže se věnuji konceptu mindfulness (všímavosti, vědomé pozornosti a zodpovědnosti), zážitkovým formám poradenství a online vzdělávání.
Jsem autorkou pracovních sešitů „8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době využívá ve výuce volby povolání téměř 400 základních škol.
Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (Středisko služeb školám, Národní pedagogický institut, Jihočeská hospodářská komora aj.).
Jsem aktivní kariérovou poradkyní. S žáky se potkávám na projektových dnech "Moje budoucnost, moje volba" a na osobních konzultacích.
>500
účastníků školení
> 500
základních a středních
škol
Kateřina Málková
zakladatelka Smartee, projektu na podporu profesního sebeurčení mládeže,
autorka pracovních sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době používá ve výuce více jak 350 základních škol,
lektorka kvalifikačních programů v kariérovém poradenství pro pedagogy ze základních a středních škol (téměř 300 odškolených hodin).

Do roku 2016 ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s., start byznys platformy pro firmy a podnikatele, poradenství pro začínající podnikatele (mimo jiné kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest). V letech 2002 - 2010 jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, měla na starosti finanční, procesní a personální řízení. Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, se společnostmi Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj.

Promovala v roce 1998 v oborech "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", absolventka Diplomatické akademie Cyrila Svobody (hlavní program).
Platba za účast na webináři probíhá na základě faktury předem se splatností 7 dní. Účastníci, kteří neuhradí fakturu do data webináře, bohužel neobdrží zvací odkaz na webinář, protože není v mých sílách těsně před webinářem zpracovávat chybějící přihlašovací informace a zároveň připravovat webinář.

Storno podmínky v případě, že se nebudete moci zúčastnit, ani si neurčíte náhradníka. Storno 14 dní před datem webináře - vrátím Vám poplatek v plné výši, při stornu 13 dní a méně poplatek nevracím. Při zrušení webináře z důvodu na mé straně Vám nabídnu náhradní termín nebo vrátím poplatek v plné výši.
Platební a storno podmínky
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení
Váš e-mail pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Název školy (organizace), fakturační adresa, IČ
Kontakt pro zaslání faktury (e-mailová adresa)
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.
Payment method