Co dělat, když si Vaše dítě vybírá povolání?
Začněte naslouchat

Kateřina Málková, autorka pracovních sešitů "8 mýtů u volbě budoucího povolání. Reloaded"
26. listopadu 2016
V naší kultuře se plnoletost pojí s převzetím zodpovědnosti za vlastní osud. Výběr střední školy v 15ti, kdy člověk ještě bývá plně závislý na rodičích - finančně, místem pobytu, psychologicky, mnoha lidem se zdá být předčasný. Dospívající se obávají této zodpovědnosti, bojí se udělat chybu, proto dají na doporučení svých rodičů, přátel nebo pedagogů. Jaký obor si vybrat, jakou školu studovat, na co se hodím, co bude perspektivní a které povolání bude dávat smysl a uživí?

Snažíme se pochopit, čemu vlastně doopravdy chce věnovat svůj profesní život každý z těch, s kým pracujeme? A zde narážíme na další problém: co se bude dít s jeho volbou, když se svým objevem přijde domů? Jak budou reagovat rodiče? Názor rodičů na vybrané povolání velmi silně ovlivňuje finální volbu, i když nemusí být zrovna ten jediný správný, anebo i když navenek teenager neodporuje, přijímá a snaží se mu vyhovět.

CO ZNAMENÁ VYBÍRAT VĚDOMĚ?

Vědomá volba znamená uvědomělá. A taková volba předpokládá, že člověk přebírá zodpovědnost za svá rozhodnutí a všechno, co bude následovat bez ohledu na to, jestli tato volba je nebo není ovlivněna jinými lidmi a okolnostmi. Zodpovědnost dává možnost podívat se na situaci jako na celek, zvážit si pravděpodobné varianty řešení a jejich dopady, představit si, co se stane, když se rozhodne určitým způsobem. Z našich kurzů jsem vyvodila, že vnímání slova „zodpovědnost" u mládeže je více spojeno s právním kontextem, a tudíž vinou a trestem. Pakliže je to tak, a volba povolání je krokem zodpovědným, kdo chce něco podniknout a pak odpovídat za následky, když to nedopadne nejlépe?

Tato odpovědnost je retrospektivní – něco uděláme, a následně za to odpovídáme. Jenže toto není jediná možnost výkladu pojmu „odpovědnost". Prospektivní odpovědnost konkrétní osobě něco ukládá do budoucnosti. Je to odpovědnost v širším slova smyslu. Na příkladu volby povolání definice může vypadat například takto: „když co nejlépe poznám sám sebe, své schopnosti, prozkoumám své sny a představy o budoucnosti, porovnám to s nabízenými variantami studia a možnými profesemi a z této nabídky vyberu pro sebe to nejlepší, neuhnu při prvních nesnázích, pak v budoucnu mám velkou pravděpodobnost, že v profesním životě dosáhnu úspěchu." Zní to dobře, nemyslíte?

Předávat mladým lidem znalosti o tom, jak jinak lze vnímat odpovědnost je velmi důležité.

JINÁ DIMENZE, JINÝ ROZSAH

Pochopitelně pro rodiče je to výzva - přijmout fakt, že moje dítě může rozhodovat samostatně, může mít svůj názor, který nemusím považovat za nejlepší. Rodiče z generace X jsou zvyklí na zodpovědnost a samostatná rozhodnutí, doposud měli všechno pod kontrolou - vzdělání, školu, kroužky, tréninky. Ponechat rozhodnutí o výběru školy pouze na teenagerovi může být znepokojující, a to hned z několika důvodů. Za prvé, není jasné, zda jeho volba bude správná, jestli vybraná profese je perspektivní, a jestli je to vůbec profese. Za druhé, teenager je automatický brán jako nestabilní, emotivní, nezralý a hlavně z pohledu dospělého nezkušený. Tomu se věnují celé konference kariérového poradenství a výzkumné týmy uzavírají téma takto: v 15 letech člověk je na rozhodnutí o své budoucnosti nezralý, střední školu dětem vybírají rodiče, není to dobře, protože se nerozvijí kariérová adaptability, mládež studuje, ale svůj obor neumí uchopit z praktické stránky.

Ve skutečnosti dnešní mládež je mnohem samostatnější, mnohem zralejší, mnohem připravenější k nečekaným situacím a stresům než jsme byli my v jejich věku. Je zcela přirozené, že často odmítají náš pohled na svět, protože upřímně řečeno oni budou žít ve světě, který bude odlišný od toho, který jsme vytvořili my. Oni také vědí mnohem více než jejich rodiče, a to proto, že mají dostup ke spoustě informací na pár kliknutí, očekávají okamžité reakce a okamžité odpovědi. Dnes pokud teenager něco neví, vygoogli si to. To, co skutečně potřebují rozvíjet je jejich úsudek, schopnost své názory a získané informace obhájit, uvědomovat si své vlastní schopnosti a adekvátně je hodnotit, být trpěliví a důslední ve výběru svých životních cílů a plánování kroků.

Ještě před deseti lety mládež byla jiná. Chovali se jinak, měli jiný postoj vůči autoritám. Oni chápali, že starší člověk je trochu více dospělý, a proto má právo poučovat a radit. Dnes se podívejte na prostředí HUBu, které je vzdělávacím a podnikatelským úlem, kde v 25 letech, anebo dokonce ještě na "vejšce" člověk může mít poměrně úspěšnou firmu a má proč a co poradit i vám.

Práce s dospívající mládeži je neustálé ověření člověka ani ne tolik z hlediska profesní schopnosti, ale z hlediska toho, jaký jsi člověk. Odborník, který pracuje s mládeži, musí umět vytvořit zajímavé prostředí. A zajímavé prostředí vyžaduje to, aby on sám byl zajímavý! Je potřeba se neustále rozvíjet, mít za sebou nějaké úspěchy, je potřeba umět držet slovo, a pokud od nich vyžadujete respektování nějakých pravidel, jste první, kdo je musí dodržovat. To se nedaří mnoha rodičům. Proto dnešní problémy teenagerů nejsou vůbec v jejich nezralosti, ale v tom, že rodiče (a učitelé) se této zralosti vyhýbají, nechtějí ji vidět.

LEPŠÍ VYHLÍDKY

Pro efektivní komunikaci s teenagery je potřeba se naučit učit se, být otevřený změnám a světu, který se neuvěřitelně mění. Přijmout to, že člověk ve 14 - 15 letech může být v něčem i mým učitelem. Ano, ten samý člověk, který ještě nedospěl, je pro mne zrcadlem, zpětnou vazbou, dobrým příkladem toho, jak lze komunikovat. A pokud komunikace v rodině klape, je to obrovský plus!

Není třeba se znovu stávat „teenagerem". Jsou někteří rodiče, kteří se snaží si hrát „na kámoše". Jako kdyby někdo položil podmínku, že dospělý musí „omládnout", aby mohl mluvit se svým dospívajícím dítětem stejným jazykem. Není třeba! Komunikujte normálně, pouze s vědomím toho, že před vámi je sice mladý člověk, ale tento člověk má bohatý vnitřní svět.

Otázky a odpovědi pro rodiče

Jak reagovat na sny puberťáka?
— Dovolte mu snít. Je smutné vidět, když na otázku „O čem sníš?" teenager nemá odpověď. A když je vedle rodič, odpověď téměř stoprocentně nepřijde. Kdyby uvnitř byl program - „Sníš? Prosím-tě-neblbni!". Vždyť na každý z těch snů existuje okamžitá odpověď: „na to nemáme peníze", „jak toho dosáhneš?", „na to nemáš, to je nejisté". Tak rodiče uzavírají pramen, který se teprve rodí. Za každým snem je potřeba hledat soubor návyků, schopností a vloh, které utváří jedinečnost Vašeho syna nebo Vaší dcery, a snažit se uvidět více možností a oblastí jejich uplatnění.

Jak reagovat, když dítě má problémy s výběrem?
– Především žijte svůj život. Zpravidla problémy s výběrem existují u těch dětí, u kterých rodiče dělají to, co nemají rádi. Proto začněte u sebe a buďte jím příkladem. Staňte se rodičem-koučem. V našem e-booku popisujeme principy takové komunikace a celý kontext období dospívání a volby povolání.

Jak podpořit děti v jejich volbě, když si nejsou jisté a prožívají to?
— Moudře a taktně, aby nepřestali chtít s vámi vůbec něco sdílet. Posedět, popovídat si, poptat se o pocitech, nenápadně prodiskutovat různé varianty a možnosti. Nesnažit se působit jako všeználek. To je iluze, že všechno víme, že víme, co přinese budoucnost. Je důležité nepřenášet svoje dospělé strachy na díte, ale dát mu pocítit, že jste nablízku – zkušený a podporující pomocník.

Walt Disney prověřoval svoji práci skrz tři role: „Snílek", „Realista" a "Kritik". Snílek mívá neobyčejné, někdy i bláznivé nápady, návrhy a řešení. Realista přemýšlí nad tím, jak tyto sny uvést do praxe. A až nakonec Kritik prověřuje pevnost a realističnost, slabá místa, mezery a nedostatky těchto nápadů, a činí konečné rozhodnutí. Vezměte tento přístup pro domácí použití, bude se hodit nejen pro volbu povolání.

— Katěrina Málková, zakladatelka Smartee v ČR, kariérový kouč