smartee.cz
"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.

"8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded"

Nové pracovní sešity pro žáky 8. - 9. tříd základních škol.
Součástí dodání pro školy jsou:
  • moderní propracovaný pracovní sešit 72 str. zaměřený na rozvoj rozhodovacích schopností
K objednávce pro třídu (od 15 ks) získáte:
  • 1 výtisk pracovního sešitu pro každou třídu navíc
  • nápadník aktivit pro pedagoga

Cena 1 sešitu -
230 Kč / od 10 ks - 190 Kč
(cena neobsahuje DPH, nejsem plátce, nabídka platí pouze pro základní školy)
V tomto pracovním sešitu na 72 str. najdete
  • 8 témat / mýtů přímo ovlivňujícími rozhodování o výběru střední školy;
  • 51 pečlivě vybraných navazujících na sebe cvičení napomáhajících sebepoznání a rozvíjejících rozhodovací schopnosti žáků;
  • soustředění se na malé a větší úspěchy, na objevování silných stránek a talentů každého žáka a každé žákyně;
  • propojení s teorií a nástroji mnohočetné inteligence, která pomáhá odpovídat na otázku "Co umím?";
  • odkazy na další multimediální zdroje;
  • metodiku odpovídající současným trendům v kariérovém poradenství a vzdělávání;
  • sešit odpovídá požadavkům RVP na vzdělávací oblast "Člověk a svět práce", na povinný pro starší ročníky tematický okruh "Svět práce" a evropskému rámci CMS (Career Management Skills).
Cena 1 sešitu - 220 Kč
Nejsem plátce DPH
Oblast osobní efektivity.
Podporuje sebepoznání ve spojení s vybíranými studijními směry a pracovními činnostmi. Největší vliv na schopnost si najít a udržet zaměstnání má zdravá sebedůvěra, která souvisí se schopností adekvátně vyhodnotit své možnosti, dovednosti a šance. Klíčovou myšlenkou, která je založena v sešitech, je soustředění se na oblasti silných stránek, díky kterým se člověku bude dařit jak v studijní, tak i v pracovní oblasti mnohem lépe.
1
Práce s informacemi a komunikace.
Kromě schopnosti pojmenovávat své vlastnosti, dovednosti a zájmy, přijímat odlišné názory od svých spolužáků, učitelů a blízkých lidí, v sešitu se žáci setkají s úkoly, které je povedou k práci s internetovými informačními zdroji týkajícími se výběru oboru. Další cvičení jím pomohou se soustředit na podstatu online sdělení a utvořit svůj vlastní názor k tématům, s kterými se v sešitu setkají. Téma mýtů a stereotypů, které prochází celým pracovním sešitem mimo jiné rozvijí kritické myšlení.
2
Zaměstnatelnost a adaptabilita.
Pochopení pojmu kompetence, schopnost pojmenovávat své vlastní kompetence (profesní, přenositelné a existenciální), porozumění tomu, jaké kompetence získáváme odborným studiem, na brigádách a v praxi, jak se tyto informace promítají do přípravy životopisů a ovlivňují naši úspěšnost v přijímacím řízení a v profesním rozvoji patří k základním kamenům kariérového vzdělávání. V sešitech se žáci naučí se mapovat svoje kompetence, seznámí se s různými aktéry na trhu práce, s jeho dynamikou, pochopí principy zaměstnatelnosti a profesní adaptability.
3
Rozhodování. Řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty.
Tento sešit provádí žáky rozhodováním o výběru střední školy, které zahrnuje cvičení na stanovování cílů, plánování kroků k jejich dosažení, zkoumání a pojmenování svých schopností a motivace, utváření představ o žádoucím výsledku. Žáci se učí pracovat s časem a složité úlohy a úkoly dělit na menší uskutečnitelné kroky. Vede k uvědomění důležitosti celoživotního vzdělání.
4
Práce v kontextu celého života.
Učí žáky vnímat práci v kontextu celého svého života jako cestu osobní seberealizace, jako podílení se na rozvoji země a společnosti, jejíž je součástí, a také jako nástroj pro dosahování svých osobních životních představ a cílů. Dotýká se témat životní rovnováhy, štěstí, hodnot a důležitých existenčních návyků (péče o zdraví, udržitelnost, finanční gramotnost, kariérní gramotnost,emoční inteligence aj.).
5
Kateřina Málková, autorka sešitu
zakladatelka Smartee, projektu na podporu profesního sebeurčení mládeže,
autorka pracovních sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době používá ve výuce více jak 350 základních škol,
lektorka kvalifikačních programů v kariérovém poradenství pro pedagogy ze základních a středních škol (téměř 300 odškolených hodin pro NPI (NIDV, MAPy, Středisko služeb školám aj.)).

Do roku 2016 ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s., start byznys platformy pro firmy a podnikatele, poradenství pro začínající podnikatele (mimo jiné kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentur Czechinvest). V letech 2002 - 2010 jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, zaměření na finanční, procesní a personální řízení. Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, se společnostmi Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj.

Promovala v roce 1998 v oborech "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", absolventka Diplomatické akademie Cyrila Svobody (hlavní program).

Sešity v prostředí kariérového
poradenství v České republice
Bratislava, 11. - 13. září 2019
Bylo mi ctí, že mezinárodní věděcký výbor skládající se z takových kapacit v kariérovém poradenství jako Gideon Alurmani (Indie), Annamaria De Fabio (Itálie), Jane Goodman (Oaklad University), Jean-Jacques Ruppert (Belgie) aj. schválil prezentaci první verze oranžových pracovních sešitů na 43. ročníku mezinárodní konference kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě. Na konferenci se sjelo 500 účastníků ze 40 zemí světa.
Prezentace na konferenci Národní cena kariérového poradenství 2019
Euroguidance, Praha, 3. října 2019
Prezentovat sešity v komunitě Euroguidance, která aktivně rozvijí kariérové poradenství a vzdělávání v České republice, bylo pro mne velmi důležité. Národní cenu sešity sice prozatím nezískaly, ale základní kámen byl položen. Důležitější než cena je živá pozitivní zpětná vazba, zájem a navazující spolupráce se školami a dalšími institucemi.
Sady pro kariérové poradce na základních školách
po celé České republice
Těsně po uvedení na trh kompletní sady pro kariérové poradce / pedagogy začalo používat více jak 300 základních škol napříč Českou republikou.
Pracovní sešity pro žáky
ve spolupráci s MAP Tišnovsko
Pilotní hromadné využití sešitů pro výuku na ZŠ v září 2019, region Tišnovsko, 500 žáků 8. tříd na 7 základních školách. Spolupráce v rámci MAP pro vzdělání pokračuje zaškolením pedagogů a diskuzemi o zkušenostech z praxe. Sešity si odnesli také účastníci workshopů "Jak vybírat střední školu" (rodiče a žáci), které jsem lektorovala na Veletrhu středních škol v Tišnově.
Podpora Google a Impact HUBu
Google for Startup Academy
V roce 2019 projekt získal podporu společností Google a Impact Hub.

Online náhled nebo ukázkový výtisk

Cena ukázkového výtisku je 230 Kč, poštovné 80 Kč.
Tento formulář prosím použijte také v případě menší objednávky sešitů do 10 ks (poštovné v případě objednání 4 - 14 ks činí 110 Kč).
Objednávám počet papírových výtisků (poštou)
+
a/nebo Mám zájem o zaslání online ukázky pracovního sešitu