smartee.cz
"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.
8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded
moderní průvodce výběrem středoškolského oboru
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
provede procesem rozhodování
nabídne 51 úkolů vedoucích k sebepoznání
vyvrátí 8 nejrozšířenějších mýtů o výběru školy
v každé kapitole najdete cvičení na identifikaci talentů v 9 klíčových oblastech
naučí spojovat přirozené schopnosti se získávanými profesními návyky
pomůže nahlédnout do práce budoucnosti
K 1. objednávce součástí dodání pro školy jsou:
- Pracovní sešity (72.str.) v objednaném množství
- 1 výtisk sešitu pro každou třídu navíc
- Nápadník aktivit pro pedagoga
Minimální objednávané množství - 10 ks
245 Kč (+ poštovné 80 Kč)
Uvedené ceny jsou bez DPH (nejsem plátce)
Cena 1 ks
Cena od 10 ks (pouze pro školy)
210 Kč / ks (+ poštovné dle velikosti objednávky)
O ukázku sešitu online můžete požádat na tomto odkazu. Objednávky pro nový školní rok 2022/23 přijímám do 23. června 2022. Tisk sešitů proběhne v červenci, dodání do škol - v přípravném týdnu v srpnu 2022.

Pro pedagogy a kariérové poradce v říjnu a září proběhnou 2 praktické webináře (každý 90 min.) k využití sešitů ve výuce (ZDARMA, pouze pro pedagogy z objednávajících škol)
V tomto pracovním sešitu na 72 str. najdete
  • 8 témat / mýtů přímo ovlivňujícími rozhodování o výběru střední školy;
  • 51 pečlivě vybraných navazujících na sebe cvičení napomáhajících sebepoznání a rozvíjejících rozhodovací schopnosti žáků;
  • soustředění se na malé a větší úspěchy, na objevování silných stránek a talentů každého žáka a každé žákyně;
  • propojení s teorií a nástroji mnohočetné inteligence, která pomáhá odpovídat na otázku "Co umím?";
  • odkazy na další multimediální zdroje;
  • metodiku odpovídající současným trendům v kariérovém poradenství a vzdělávání;
  • sešit odpovídá požadavkům RVP na vzdělávací oblast "Člověk a svět práce", na povinný pro starší ročníky tematický okruh "Svět práce" a evropskému rámci CMS (Career Management Skills).

Tematické okruhy a vzdělávací cíle

Oblast osobní efektivity
Podporuje sebepoznání ve spojení s vybíranými studijními směry a pracovními činnostmi. Největší vliv na schopnost si najít a udržet zaměstnání má zdravá sebedůvěra, která souvisí se schopností adekvátně vyhodnotit své možnosti, dovednosti a šance. Klíčovou myšlenkou, která je založena v sešitech, je soustředění se na oblasti silných stránek, díky kterým se člověku bude dařit jak v studijní, tak i v pracovní oblasti mnohem lépe.
1
Práce s informacemi a komunikace
Kromě schopnosti pojmenovávat své vlastnosti, dovednosti a zájmy, přijímat odlišné názory od svých spolužáků, učitelů a blízkých lidí, v sešitu se žáci setkají s úkoly, které je povedou k práci s internetovými informačními zdroji týkajícími se výběru oboru. Další cvičení jím pomohou se soustředit na podstatu online sdělení a utvořit svůj vlastní názor k tématům, s kterými se v sešitu setkají. Téma mýtů a stereotypů, které prochází celým pracovním sešitem mimo jiné rozvijí kritické myšlení.
2
Zaměstnatelnost a adaptabilita
Pochopení pojmu kompetence, schopnost pojmenovávat své vlastní kompetence (profesní, přenositelné a existenciální), porozumění tomu, jaké kompetence získáváme odborným studiem, na brigádách a v praxi, jak se tyto informace promítají do přípravy životopisů a ovlivňují naši úspěšnost v přijímacím řízení a v profesním rozvoji patří k základním kamenům kariérového vzdělávání. V sešitech se žáci naučí se mapovat svoje kompetence, seznámí se s různými aktéry na trhu práce, s jeho dynamikou, pochopí principy zaměstnatelnosti a profesní adaptability.
3
Rozhodování. Řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty.
Tento sešit provádí žáky rozhodováním o výběru střední školy, které zahrnuje cvičení na stanovování cílů, plánování kroků k jejich dosažení, zkoumání a pojmenování svých schopností a motivace, utváření představ o žádoucím výsledku. Žáci se učí pracovat s časem a složité úlohy a úkoly dělit na menší uskutečnitelné kroky. Vede k uvědomění důležitosti celoživotního vzdělání.
4
Práce v kontextu celého života.
Učí žáky vnímat práci v kontextu celého svého života jako cestu osobní seberealizace, jako podílení se na rozvoji země a společnosti, jejíž je součástí, a také jako nástroj pro dosahování svých osobních životních představ a cílů. Dotýká se témat životní rovnováhy, štěstí, hodnot a důležitých existenčních návyků (péče o zdraví, udržitelnost, finanční gramotnost, kariérní gramotnost,emoční inteligence aj.).
5
"Občanská výchova po celou dobu distanční výuky nebyla na naší škole vyučována online, jako hlavní předměty, ale formou zadávání práce 1x za 14 dní. A já jsem chtěla o volbě povolání s dětmi hlavně MLUVIT. Musím ale říct, že i za těch pár hodin v květnu/červnu, kdy jsme v 8. ročníku pracovní sešity používali, se povedlo děti na téma POVOLÁNÍ, VÝBĚR ŠKOLY moc pěkně rozmluvit, děti tohle téma opravdu zajímá, mají spoustu otázek."

Mgr. Hana Halešová
Základní škola Trhové Sviny
Pracovní sešity inspirují pedagogy a žáky na více jak 400 základních školách v České republice
Dnes organizuji a lektoruji vzdělávací semináře pro pedagogy ze základních a středních škol, za sebou mám více jak 500 odlektorovaných hodin osobně a online a více jak 1000 účastníků z řád kariérových poradců ze základních a středních škol. Pro základní školy lektoruji projektový den "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo téměř 700 žáků ze základních škol pocelé České republice. Napsala jsem pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded" a vytvořila online kurz "Správná střední" pro snazší výběr střední školy.

Do roku 2016 jako ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s. jsem odstartovala byznys platformu pro firmy a podnikatele, zároveň radila začínajícím podnikatelům mimo jiné jako kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest.

V letech 2002 - 2010 jsem jako jednatelka rodinné společnosti ve stavebnictví zodpovídala za finanční, procesní a personální řízení. Spolupracovala jsem s Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj. V současné době spolupracuji s téměř 400 základními školami a dalšími organizacemi: Jihočeskou hospodářskou komorou, Střediskem služeb školám, EDUCA Quality Liberec aj.
V roce 2016 jsem díky svému staršímu synovi založila projekt Smartee, cítila jsem potřebu podporovat teenagery v jejich výběru budoucí profesní cesty. Začínala jsem jako rodič a člověk z praxe, bez pedagogického vzdělání, ale s velkým odhodláním donést dětem principy, o kterých se ve školách nevyučuje.
Sešity v prostředí kariérového
poradenství v České republice
Bratislava, 11. - 13. září 2019
Bylo mi ctí, že mezinárodní věděcký výbor skládající se z takových kapacit v kariérovém poradenství jako Gideon Alurmani (Indie), Annamaria De Fabio (Itálie), Jane Goodman (Oaklad University), Jean-Jacques Ruppert (Belgie) aj. schválil prezentaci první verze oranžových pracovních sešitů na 43. ročníku mezinárodní konference kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě. Na konferenci se sjelo 500 účastníků ze 40 zemí světa.
Prezentace na konferenci Národní cena kariérového poradenství 2019
Euroguidance, Praha, 3. října 2019
Prezentovat sešity v komunitě Euroguidance, která aktivně rozvijí kariérové poradenství a vzdělávání v České republice, bylo pro mne velmi důležité. Národní cenu sešity sice prozatím nezískaly, ale základní kámen byl položen. Důležitější než cena je živá pozitivní zpětná vazba, zájem a navazující spolupráce se školami a dalšími institucemi.
Sady pro kariérové poradce na základních školách
po celé České republice
Těsně po uvedení na trh kompletní sady pro kariérové poradce / pedagogy začalo používat více jak 300 základních škol napříč Českou republikou.
Pracovní sešity pro žáky
ve spolupráci s MAP Tišnovsko
První pilotní hromadné využití sešitů pro výuku na ZŠ proběhlo v září 2019, region Tišnovsko, 500 žáků 8. tříd na 7 základních školách. Spolupráce v rámci MAP pro vzdělání pokračovala zaškolením pedagogů a diskuzemi o zkušenostech z praxe. Sešity si také odnesli účastníci workshopů "Jak vybírat střední školu" (rodiče a žáci), které jsem lektorovala na Veletrhu středních škol v Tišnově.
Podpora Google a Impact HUBu
Google for Startup Academy
V roce 2019 projekt získal podporu společností Google a Impact Hub.

Ukázkový výtisk

Cena ukázkového výtisku je 245 Kč, poštovné 80 Kč.
Tento formulář prosím použijte také v případě menší objednávky sešitů do 10 ks (poštovné v případě objednání 4 - 10 ks činí 110 Kč).
Objednávám počet papírových výtisků (poštou)
+