smartee.cz
"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.
Projektový den pro školy

(Ne)buď Muask!

pro žáky 8. a 9. tříd a střední školy
4 x 45 min., celkem 180 min.
je možné hradit ze šablon II a III
(projektový den ve výuce s odborníkem z praxe, téma Podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení)

je aktivace zájmu žáků o podnikání, rozvoj kompetencí k podnikavosti, vynalézavosti, pružnému reagování na změny, kreativnímu a konstruktivnímu myšlení, navrhování a prověřování hypotéz, rozvijí přesvědčovací schopnosti, učí základům projektového řízení. V průběhu programu se žáci naučí generovat nápady na podnikání, pochopí principy úspěšného podnikání, důvody, proč některý nápad neuspěje, dozví se o základních principech přesvědčivé marketingové prezentace a zkusí vytvořit takovou prezentaci na vlastní produkt nebo službu. Program učí žáky spolupracovat, hledat společná řešení a kompromisy, respektovat odlišný názor, konstruktivně argumentovat, podporuje rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností. Na program lze navázat tématem finanční gramotnosti nebo kariérového rozhodování.
Cíl programu

Program je veden zážitkovou formou s využitím kreativních a badatelských metod. Skládá se ze 4 navazujících na sebe modulů a tvoří ucelený trénink, jehož záměrem je vygenerovat podnikatelský nápad, navrhnout produkt (nebo službu) a připravit jeho prezentaci. Vychází z dlouhodobých reálných podnikatelských zkušeností lektorky.

Program se skládá ze 4 navazujících na sebe modulů, které obsahují celkem 10 aktivit a tvoří ucelený trénink. Výstupy jednotlivých aktivit žáci zaznamenávají na připravených pracovních listech a/nebo vytváří tematické koláže, ke kterým se mohou vracet.
Metody

program projektového dne

 • Videoukázka
 • 3 způsoby, jak začít podnikat
 • Aktivita "Nápad za 1000 Kč"
 • Aktivita "Cihla"
 • Aktivita "Otázka - odpověď", navržení produktu nebo služby
Modul 2. Jak vznikají nápady? (skupinové miniprojekty) (45 min.)

 • Základy přesvědčivé marketingové prezentace
 • Crash test produktu „Kyslík - Aspirin – Diamant"
 • Aktivita "Influencer" - vytvoření nabídky v sociálních sítích
 • Metoda Walta Disneye "Snílek - Kritik - Realista"
Modul 3. Král a královna marketingu (45 min.)
 • Prezentace skupinových prací
 • Hlasování pro nejlepší nápady
 • Od nápadu k byznys plánu: další kroky
 • Rekapitulace programu, reflexe „Líbilo se mi..."
Modul 4. Byznys plán (45 min.)
 • Seznámení se skupinou, vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí, pravidla skupiny
 • Asociativní cvičení "Podnikání: plusy a minusy"
 • Základní principy podnikání a "jáma" (ne)úspěchu
 • Trojúhelník "Produkt - Potřeba - Zákazník"
 • Všímavost jako základ podnikavosti (skupinová hra)
Modul 1. Vzhůru do podnikání! (45 min.)
Začátek a konec programu lze přizpůsobit zvonění ve Vaší škole.
Lektorka bude na místě vždy o 30 min. dříve
Během jednoho dne je možné zrealizovat maximálně 2 programy (pro 2 třídy)
Velmi doporučuji pokud je možno, aby v den konání projektového dne žáci již neměli další vyučování.
1 projektový den může být uspořádán pro max. 30 žáků (1 třída)
Aktuální volné termíny: několik termínů v květnu a červen 2022
Doporučené časy a kapacita

Projektový den se organizuje v prostorách Vaší školy ve spolupráci s kariérovým poradcem a třídním učitelem (organizační podpora, pomoc žákům v průběhu programu, vyhodnocení účinnosti programu společně s lektorkou aj.). Celý program moderuje a vede lektorka, jedná se o ucelený ověřený v praxi kurz. Spolupráce na přípravě, reflexe a vyhodnocení výsledků, popis indikátorů apod. probíhá distanční formou. Podrobnější informace k vybavení prostor, ve kterých probíhá projektový den, si můžete stáhnout jako součást programu ve formátu pdf.
Spolupráce s vyučujícími
Zde si můžete stáhnout podrobnou nabídku projektového dne včetně informací o zkušenostech lektorky (ve formátu pdf) nebo zadat předběžnou objednávku, upřesnit počet tříd, rezervovat si termíny nebo položit doplňující otázky
4 500 Kč
(plus doprava dle IDOS, netýká se škol z Brna a blížšího okolí)
Šablonu je možné násobit počtem tříd, ve kterých chcete projektové dny realizovat. Spolupráce na přípravě záznamu z realizace projektového dne dle šablon je součástí.
Cena realizace projektového dne
Dnes organizuji a lektoruji vzdělávací semináře pro pedagogy ze základních a středních škol, za sebou mám více jak 500 odlektorovaných hodin osobně a online. Napsala jsem pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded" a vytvořila online kurz "Správná střední" pro žáky 8. a 9. tříd.

Do roku 2016 jako ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s. jsem odstartovala byznys platformu pro firmy a podnikatele, zároveň radila začínajícím podnikatelům mimo jiné jako kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest.

V letech 2002 - 2010 jsem jako jednatelka rodinné společnosti ve stavebnictví zodpovídala za finanční, procesní a personální řízení. Spolupracovala jsem s Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj. V současné době spolupracuji s téměř 400 základními školami a dalšími organizacemi: Jihočeskou hospodářskou komorou, Střediskem služeb školám, EDUCA Quality Liberec aj.
V roce 2016 jsem díky svému staršímu synovi založila projekt Smartee, v kterém jsem se rozhodla podporovat teenagery v jejich výběru budoucí profesní cesty. Začínala jsem vedením mimoškolních kurzů "Moje budoucnost" a "Profese budoucnosti" pro teenagery ze základních a středních škol. Z těchto kurzů vychází také program projektového dne.

Podmínky realizace

Komunikace a spolupráce na přípravě projektového dne
Veškerá komunikace ohledně přípravy projektového dne probíhá výhradně online prostřednictvím elektronické pošty nebo videohovorů. Lektorka se dostaví na místo uskutečnění programu v domluvený den o hodinu dříve. Výuku vede tak, aby byly naplněny cíle projektového dne. Při lekcích za děti zodpovídá společně se spolupracujícím učitelem. Vždy se snaží na lekci udržet atmosféru spolupráce a přátelství, předcházet sporům mezi žáky a pěstovat v nich správné chování v rámci možností, které vyplývají z podstaty vzdělávacího programu. V průběhu projektového dne budou pořizovány záznamy včetně fotozáznamů, které slouží k odůvodnění čerpání dotačních prostředků školou. Vyhodnocení dopadu programu, dosažených výsledků a naplnění stanovených indikátorů společně s vyučujícími ze školy probíhá rovněž online prostřednictvím e-mailové komunikace a videohovorů.
Autorská práva
Program a jednotlivé jeho části jsou duševním vlastnictvím poskytovatele. Během spolupráce se školou ani po skončení projektového dne není možné ho provozovat samostatně nebo prostřednictvím jiného subjektu. Není možné poskytovat jakékoliv materiály nebo informace třetí osobě. Pokud ve vaší škole již probíhá výukový program nebo kroužek na podobné téma, ale nejsou v něm využívány elementy objednaného projektového dne, může běžet i nadále.
Aktuální kapacita a termíny
Pro informaci o aktuálních dostupných termínech a kapacitě v jednotlivých regionech prosím vyplňte předběžnou objednávku.
Pomůcky a vybavení
Program probíhá v prostorách poskytnutých školou. Pro úspěšnou realizaci programu je důležité, aby velikost poskytnutých prostor odpovídala celkovému počtu účastníků: místnost by měla být dostatečně velká pro umístění židlí do půlkruhu (případně ve dvou řadách při počtu dětí nad 20 žáků), měla by poskytovat dostatek místa pro pohyb uvnitř půlkruhu pro všechny děti, měla by být vybavený dataprojektorem, notebookem, reproduktory, flipchartem nebo tabulí.

Lektorka je zodpovědná za vybavení, které dostane k účelům vedení programu. Udržuje ho v dobrém stavu a v kompletní podobě. Používá ho dle stanovených pravidel a návodů. Vybavení které podléhá opotřebení nebo spotřebování využívá dle pravidel, aby nedošlo k předčasnému spotřebování. Poruchu nebo defekt vybavení nahlásí odpovědnému pracovníku školy, aby byla zajištěna výměna, ale neodpovídá za vady, které mělo zařízení již v době poskytnutí. Vybavení má vždy připravené tak, aby projektový den mohl proběhnout podle dohodnutého harmonogramu. Na závěr spolupráce vše vrátí kompletní a ve stavu, který odpovídá době využívání.
Smlouva, platební podmínky
Projektový den se realizuje na základě smlouvy o poskytnutí služby. Formulář smlouvy je dostupný ke stažení společně s programem. Úhrada kupní ceny se uskuteční do 10 dnů od podpisu smlouvy na základě faktury vystavené poskytovatelem služby, přičemž úhrada uskutečněná před dodáním služby není zálohou.
Obchodní podmínky
Úplné znění všeobecných obchodních podmínek najdete na tomto odkazu

Poptávka / předběžná objednávka